ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน Thai

ดูเนื้อหาทั้งหมด

ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างมากและผู้ป่วยทุกรายที่ใช้บริการที่ PPSI ควรอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลนี้ โดยจะต้องลงนามในคำประกาศว่าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลนี้แล้ว

หัตถการผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง ดังนั้นควรปรึกษากับศัลยแพทย์ และทำความเข้าใจความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่พบได้ยากมาก สำหรับผู้ที่ทำหัตถการผ่าตัดที่สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI) อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้เสมอไป ลูกค้า จำนวนมากมาที่ PPSI ซึ่งมีความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้และอยู่นอกเหนือทักษะและความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรม จึงควรมีความคาดหวังที่สมจริงและทำได้จริงและ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นควรสมจริง

ก่อนการผ่าตัด ผู้ขอรับบริการทุกคนควรพูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้กับศัลยแพทย์ ซึ่งศัลยแพทย์จะแจ้งให้ทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเช่นไรและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ควรขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าผลการผ่าตัดนั้นสมจริง

อนที่จะทำหัตถการผ่าตัดใด ๆ ที่ PPSI ผู้ขอรับการผ่าตัดทุกคนจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและต้องลงนามในหนังสือให้ความยินยอม เพื่อยืนยันอย่างชัดเจนว่า ได้อ่านและเข้าใจความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว

ที่ PPSI จะมีการพูดคุยถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดหลังการผ่าตัดระหว่างผู้รับบริการ ศัลยแพทย์ และ PPSI โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย โดยในกรณีส่วนใหญ่ PPSI จะทำการผ่าตัดแก้ไขที่จำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและในกรณีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้ ไม่ใช่ความผิดของศัลยแพทย์หรือ PPSI หรือในกรณีที่ลูกค้ายังคงไม่พอใจ อาจมีการไกล่เกลี่ยระหว่างฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ PPSI ยังมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการตรวจสอบ ทางคลินิก เพื่อระงับข้อพิพาทอย่างไรก็ตามผู้รับบริการจะได้รับการเตือนว่าภาวะแทรกซ้อน และผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดนั้นเป็นเรื่องที่พบได้ยาก และศัลยแพทย์ของ PPSI ได้รับการรับรองและได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตในประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน

เพราะมั่นใจในผลลัพธ์ที่ PPSI มอบให้ PPSI จึงรับประกันบริการโดยให้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม และการผ่าตัดแก้ไข และการรักษาใน โรงพยาบาล ฟรีให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันของเราได้โดยคลิกที่นี่

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

การผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน เช่นเดียวกับการใช้ยาระงับความรู้สึก นอกจากนี้แต่ละ หัตถการต่างก็มีความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่จำเพาะเจาะจง โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสี่ยงและภาวะแทรก ซ้อนของการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย พร้อมทั้งความเสี่ยง และภาวะแรกซ้อนที่จำเพาะเจาะจงของ หัตถการต่าง ๆ

เพื่อลดความเสี่ยงผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้ และประวัติทางการแพทย์ อย่างครบถ้วน เพราะการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอง

การเสียเลือด

ลิ่มเลือดและภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก

ความดันโลหิตลดลง

การติดเชื้อ

ไหมเย็บแผลหลุดหลวม

ผิวหนังตายหรือการตายเฉพาะส่วน

ความไม่สมมาตร

แผลหายช้า

อาการชา / อาการเป็นเหน็บ

แผลเป็นคีลอยด์

ภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาระงับความรู้สึก / ยาระงับประสาท

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้

ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

ความเสียหายของสมอง

ภาวะไข้สูงรุนแรง

อัมพาตชั่วคราว

การสูดสำลัก

อาการแพ้