ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน Thai

ดูเนื้อหาทั้งหมด

ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างมากและผู้ป่วยทุกรายที่ใช้บริการที่ PPSI ควรอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลนี้ โดยจะต้องลงนามในคำประกาศว่าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลนี้แล้ว

หัตถการผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง ดังนั้นควรปรึกษากับศัลยแพทย์ และทำความเข้าใจความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่พบได้ยากมาก สำหรับผู้ที่ทำหัตถการผ่าตัดที่สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI) อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้เสมอไป ลูกค้า จำนวนมากมาที่ PPSI ซึ่งมีความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้และอยู่นอกเหนือทักษะและความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรม จึงควรมีความคาดหวังที่สมจริงและทำได้จริงและ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นควรสมจริง

ก่อนการผ่าตัด ผู้ขอรับบริการทุกคนควรพูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้กับศัลยแพทย์ ซึ่งศัลยแพทย์จะแจ้งให้ทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเช่นไรและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ควรขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าผลการผ่าตัดนั้นสมจริง

อนที่จะทำหัตถการผ่าตัดใด ๆ ที่ PPSI ผู้ขอรับการผ่าตัดทุกคนจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและต้องลงนามในหนังสือให้ความยินยอม เพื่อยืนยันอย่างชัดเจนว่า ได้อ่านและเข้าใจความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว

ที่ PPSI จะมีการพูดคุยถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดหลังการผ่าตัดระหว่างผู้รับบริการ ศัลยแพทย์ และ PPSI โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย โดยในกรณีส่วนใหญ่ PPSI จะทำการผ่าตัดแก้ไขที่จำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและในกรณีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้ ไม่ใช่ความผิดของศัลยแพทย์หรือ PPSI หรือในกรณีที่ลูกค้ายังคงไม่พอใจ อาจมีการไกล่เกลี่ยระหว่างฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ PPSI ยังมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการตรวจสอบ ทางคลินิก เพื่อระงับข้อพิพาทอย่างไรก็ตามผู้รับบริการจะได้รับการเตือนว่าภาวะแทรกซ้อน และผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดนั้นเป็นเรื่องที่พบได้ยาก และศัลยแพทย์ของ PPSI ได้รับการรับรองและได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตในประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน

เพราะมั่นใจในผลลัพธ์ที่ PPSI มอบให้ PPSI จึงรับประกันบริการโดยให้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม และการผ่าตัดแก้ไข และการรักษาใน โรงพยาบาล ฟรีให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันของเราได้โดยคลิกที่นี่

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

การผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน เช่นเดียวกับการใช้ยาระงับความรู้สึก นอกจากนี้แต่ละ หัตถการต่างก็มีความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่จำเพาะเจาะจง โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสี่ยงและภาวะแทรก ซ้อนของการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย พร้อมทั้งความเสี่ยง และภาวะแรกซ้อนที่จำเพาะเจาะจงของ หัตถการต่าง ๆ

เพื่อลดความเสี่ยงผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้ และประวัติทางการแพทย์ อย่างครบถ้วน เพราะการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอง

มีเลือดออกเป็นเรื่องปกติในทุกหัตถการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเลือดออกน้อยมากอย่างไรก็ตาม หากมีเลือดออกมาก เกินไปอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้ หากเกิดภาวะนี้ระหว่างการผ่าตัดศัลยแพทย์ตกแต่งและวิสัญญีแพทย์ จะทราบได้จาก ปริมาณเลือดและการลดลงของความดันโลหิต และหากมีเลือดออกหลังการผ่าตัด เลือดจะสะสมใต้ ผิวหนัง ทำให้เกิดรอยช้ำ และอาจต้องผ่าตัดเพิ่มเติม ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์หลังการผ่าตัด เพื่อลดความเป็นไปได้ของการมีเลือดออกหลังการผ่าตัด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และการผ่าตัดที่ใช้เวลานาน และการระงับความรู้สึก แบบทั่วร่างกายจะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep Vein Thrombosis: DVT) เพิ่มสูงขึ้น ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะทางการแพทย์ หรือจากการทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ (ซึ่งทำให้เลือดไหลเวียนได้) เช่น การตั้งครรภ์ การขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ และการพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก แต่ก็สามารถป้องกันได้ โดยการไม่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป และงอเท้าบ่อย ๆ ในระหว่างการพักฟื้น ผู้ป่วยที่ดูดไขมันที่ขาจะมีความเสี่ยงสูง และการใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อจะช่วย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep Vein Thrombosis: DVT) ได้

การลดลงของความดันโลหิตเป็นเรื่องปกติในระหว่างการผ่าตัด อย่างไรก็ตามการลดลงอย่างกะทันหันที่เป็นผลมา จากการเสียเลือดอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและอาจหัวใจวายได้

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อย แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งยาปฏิชีวนะสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้อย่าง มาก แต่หากเกิดขึ้นก็อาจเป็นการติดเชื้อที่ร้ายแรงมาก ผู้ที่สูบบุหรี่ ใช้สเตียรอยด์ หรือมีภาวะหลอดเลือดบางอย่าง จะมีความเสี่ยงสูงและยิ่งการผ่าตัดใช้เวลานาน และเสียเลือดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเท่านั้น

หากไหมเย็บแผลหลุดหลวม อาจทำให้มีเลือดออกภายใน หรือเกิดไส้เลื่อนบริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งหากเกิดปัญหานี้ขึ้น จะต้องทำการผ่าตัดเพิ่มเติม

ผิวหนังตาย หรือการตายเฉพาะส่วน มักเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อหรือภาวะเลือดคั่ง และมีแนวโน้มสูงในผู้ที่สูบบุหรี่ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนนี้เกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติม เพื่อตัดผิวหนังออก (ผ่าตัดออก) และอาจส่ง ผลต่อผลลัพธ์ด้านความงาม

หากเกิดความไม่สมมาตรระดับปานกลางหรือรุนแรง อาจต้องทำการผ่าตัดครั้งที่สอง แต่ความไม่สมมาตรเล็กน้อย ถือเป็นเรื่องปกติ

การที่แผลหายช้านั้นมักเกี่ยวข้องกับอายุ ประเภทของผิว การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือปัจจัยที่อยู่นอก เหนือการควบคุม

อาการนี้มักเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ในบางครั้งก็อาจมีการสูญเสียความรู้สึกอย่างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการบาดเจ็บของ เซลล์ประสาทรับความรู้สึก หรือเซลล์ประสาทสั่งการ และอาจมีของเหลวสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลังการ เสริมหน้าอก การดูดไขมัน หรือการผ่าตัดกระชับหน้าท้อง

ลอยด์คือแผลเป็นที่มีลักษณะนูนและมันวาว พบได้มากในผู้ที่มีผิวคล้ำ ผู้ขอรับบริการที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแผลเป็น คีลอยด์ หรือมีประวัติเคยเป็นแผลเป็นคีลอยด์ ควรพิจารณาการผ่าตัดอีกครั้งและแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบ สำหรับ ผู้ที่ไม่มีประวัติเคยเป็นแผลเป็นคีลอยด์ อาจไม่เกิดแผลเป็นคีลอยด์จนกระทั่งหลังการผ่าตัด ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจาก ความสามารถของศัลยแพทย์ แต่เป็นเพราะภาวะที่มีความโน้มเอียงสูงที่จะทำให้เกิดแผลเป็นประเภทนี้ และสภาพผิว ของผู้ป่วย

ผู้ป่วยบางรายอาจมีปฏิกิริยารุนแรงต่อยาระงับความรู้สึก หรือยาระงับประสาทที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งภาวะแทรก ซ้อนจากการระงับความรู้สึกโดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ หัวใจ โรคปอด หรือเป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก

  • จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ
  • ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
  • การเกิดลิ่มเลือด
  • ความเสียหายของสมอง
  • เสียชีวิต
  • หัวใจวาย
  • ภาวะไข้สูงรุนแรง
  • ส้นประสาทเสียหาย
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • อัมพาตชั่วคราว

บางครั้งการระงับความรู้สึก อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ทำให้เส้นเสียงกระตุก และปิดกั้นทางเดิน หายใจ โดยวิสัญญีแพทย์อาจต้องสอดท่อลงลำคอหรือตัดเข้าไปในหลอดลม

ความเสียหายของสมองอาจเกิดขึ้นได้หากการไหลเวียนโลหิตลดลงในระดับที่เป็นอันตราย

ภาวะไข้สูงรุนแรง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ยาก โดยอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่ไม่อยู่นิ่ง หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

การเป็นอัมพาตชั่วคราวเกิดขึ้นได้หากยาคลายกล้ามเนื้อยังไม่หมดฤทธิ์หลังการผ่าตัดภาวะนี้สามารถตรวจพบและ รักษาได้ง่าย

การสูดสำลักเกิดขึ้นได้หากคุณอาเจียน (สำลัก) ในระหว่างการผ่าตัด และอาเจียนนั้นเข้าสู่ปอด การสูดสำลักอาจ ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อย และยังอาจนำไปสู่การติดเชื้อ ไอเรื้อรัง และการอุดกั้นปอดหรือปอดบวม

อาจมีอาการแพ้พลาสเตอร์ เพื่อความงาม หรือพลาสเตอร์ชนิดเหนียว ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่คาดเดาได้ยาก หากทราบว่ามีอาการแพ้ยา ผ้าพันแผล หรืออาหาร โปรดปรึกษากับศัลยแพทย์ หรือวิสัญญีแพทย์ก่อนการผ่าตัด