การลดขนาดหัวนม

หัตถการผ่าตัด

ศัลยแพทย์จะเริ่มจากการประเมินว่าต้องลดหัวนมส่วนใด โดยอาจลดความยาว ความกว้าง หรือทั้งความยาวและความกว้าง ขึ้นอยู่กับรูปร่าง และผลลัพธ์ที่ต้องการ หัวนมที่หย่อน หรือยื่นออกมา มากเกินไปจะถูกทำให้สั้นลง โดยการนำส่วนปลายของหัวนมออก แล้วปิดปลายหัวนมด้วยการเย็บและในบางกรณีผิวหนังบริเวณโคนหัวนมจะถูกนำออกแล้วเย็บปลายหัวนม เข้ากับส่วนล่างของ หัวนม หากหัวนมกว้าง หรือหนาเกินไป แต่ไม่ยาวเกินไป ศัลยแพทย์จะตัดหัวนมเป็นรูปลิ่มออกจากใต้หัวนม ซึ่งจะช่วยลดขนาดและลดเส้นรอบวงของหัวนม จากนั้นจึงเย็บแผลโดยใช้ไหมละลาย
สำหรับผู้ที่มีหัวนมกว้างและยาวเกินไป ศัลยแพทย์จะใช้ทั้งสองวิธี

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

0 คืน

ระยะเวลาการผ่าตัด

1 ชั่วโมง

ยาชา / ยาสลบ

ยาชาเฉพาะที่

การดูแลก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด โปรดแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบถึงอาการแพ้ โรคประจำตัว และยาที่ กำลังใช้ (ทั้งที่มีและไม่มีใบสั่งยา)
ควรหลีกเลี่ยงแอสไพริน และยาเจือจางเลือด เช่น บรูเฟน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด เพื่อลดโอกาสในการมีเลือดออกหลังการผ่าตัด
ไม่ควรสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากการสูบบุหรี่อาจส่งผลต่อ ปฏิกิริยาต่อยาชา และทำให้หายช้าลง
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องแจ้งศัลยแพทย์ก่อนการผ่าตัด
การลดขนาดหัวนม

การดูแลหลังการผ่าตัด

ผู้ป่วยอาจต้องกลับมาพบแพทย์ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัดเพื่อตัดไหมออก ซึ่งโดยปกติแล้ว จะไม่จำเป็น เนื่องจากศัลยแพทย์มักใช้ไหมละลายในการเย็บแผล
สามารถอาบน้ำได้ในวันรุ่งขึ้น และผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงาน และทำกิจกรรมตามปกติได้ภายใน 1 วัน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

หัตถการผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่พบได้บ่อยคือ อาการบวม รอยฟกช้ำ การมีเลือดออก การติดเชื้อ มีของเหลวไหลออกมาจากแผล อาการชา หรือประสาทสัมผัสที่ หัวนมเปลี่ยนไป แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ยาก และมักเกิดขึ้นชั่วคราว

ความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดในการผ่าตัดนี้ คือ อาการปวดและบวมเล็กน้อย ศัลยแพทย์จะให้ยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบ ซึ่งมักทำให้อาการปวด และบวมหายไปภายใน 2-3 วัน โดยปกติแล้วการลด ขนาดหัวนมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้นมบุตร

ผลลัพธ์

หลังการผ่าตัด หัวนมจะมีขนาด และรูปร่างที่สมดุล และได้สัดส่วนกับส่วนที่เหลือของเต้านม