การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด

หัตถการผ่าตัด

ในระหว่างการผ่าตัด รอยพับด้านในของแคมจะเพิ่มขึ้นมาก และเพื่อไม่ให้แคมยื่นออกมาจึงต้องลดขนาดขอบแคมหรือตัดเนื้อเยื่อออกเป็นรูปตัว V จากนั้นจึงเย็บขอบแคมที่เหลือเข้าด้วยกันอย่าง ระมัดระวัง โดยศัลยแพทย์จะใส่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

0 คืน

ระยะเวลาการผ่าตัด

1 - 2 ชั่วโมง

ยาชา / ยาสลบ

การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว

การดูแลก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยจะต้องตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน3 เดือนก่อนทำการผ่าตัดแปลงเพศ (Sex reassignment surgery: SRS) โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ประจำตัวว่าปลอดจาก โรคร้ายแรงและต้องผ่านการตรวจเลือดดังต่อไปนี้

• การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
• การตรวจเอชไอวี (HIV)
• การตรวจสารอิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes)
• การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBS)
• การวิเคราะห์ครีเอตินในปัสสาวะ (Creatinine Urinalysis)
• การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส (Alkaline Phosphatase)
• การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
• การตรวจการทำงานของตับโดยการวัดเอนไซม์กลูตามิกอ็อกซาโลเอเซติกทรานซามิเนสในซีรั่ม (SGOT)
• การตรวจเอนไซม์แลคเตตดีไฮโดรจีเนส (LDH)
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้องหยุดการรักษาด้วยฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 14 วัน และไม่ควรใช้ฮอร์โมนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด

โปรดแจ้งให้ศัลยแพทย์ของคุณทราบถึงอาการแพ้ โรคประจำตัว และยาที่กำลังใช้ (ทั้งที่ต้องมีและไม่มีใบสั่งยา)
หลีกเลี่ยงยาที่มีส่วนผสมของแอสไพริน และ บรูเฟนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการ ผ่าตัดเพื่อลดโอกาสในการมีเลือดออกหลังผ่าตัด
ไม่ควรสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากการสูบบุหรี่อาจส่งผลต่อ ปฏิกิริยาต่อยาชาและทำให้หายช้าลง ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องแจ้ง ศัลยแพทย์ก่อนการผ่าตัด

ราคา

เริ่มต้นที่ 45,000 บาท จองเลย
การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด

การดูแลหลังการผ่าตัด

อาจต้องใส่แผ่นรองกางเกงในเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในขณะที่รอให้ไหมละลาย ในระหว่างนี้ควรล้างช่อง คลอดด้วยน้ำเกลืออุ่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และศัลยแพทย์อาจสั่งยาปฏิชีวนะให้ด้วย หลังการผ่าตัดบริเวณ ที่ผ่าตัดอาจไวต่อความรู้สึกและบอบบาง และอาจรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อนั่ง

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากหรือการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ศัลยแพทย์ จะให้คำแนะนำว่าจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้เมื่อใด โดยผู้หญิงส่วนใหญ่มักกลับไปทำงานได้หลัง จากผ่านไป 1 หรือ 2 สัปดาห์

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

หลังทำหัตถการนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ แต่ศัลยแพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะให้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แม้ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ยาก แต่ก็มีโอกาสที่อาจจะสูญเสียความไวต่อ ความรู้สึก

ผลลัพธ์

หัตถการนี้จะทำให้อวัยวะเพศมีลักษณะปกติมากขึ้น และโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถบอกได้เลยว่า เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน ทำให้มั่นใจในตนเอง และภูมิใจในตนเองมากขึ้น และรู้สึกเหมือนเป็น คนใหม่ สามารถจะทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น และไม่ควรมีอาการแทรกซ้อน หรือสูญเสียความไวต่อความรู้สึก ซึ่งผู้หญิงที่เคยทำศัลยกรรมนี้มาแล้วต่างก็แนะนำว่า “อย่าลังเล!” ไม่จำเป็นต้องทน กับความรู้สึกไม่สบายใจและความอาย”