Pride to be Me

ความหมายของ Pride

ความภูมิใจ (Pride) ความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองหรือผู้อื่น จากความสำเร็จ คุณสมบัติ หรือการกระทำที่ดี

“Pride Month” หรือ “เดือนความภาคภูมิใจ” เป็นช่วงเวลาที่ใหญ่ในการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและเพศวิถี ส่งเสริมความรู้สึกและการยอมรับตนเองของคนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and others) ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1969 หลังการเกิดเหตุความรุนแรงต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศที่คลับ “สโตนวอลล์อินน์” กลางกรุงนิวยอร์ก ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ความภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็น Pride to be ME

การยอมรับและภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศและเพศสภาพของตนเองอย่างเปิดเผยและเต็มที่ โดยไม่ต้องรู้สึกละอายหรือกังวลว่าจะถูกสังคมตัดสินหรือปฏิเสธ การเป็นตัวเองเป็นสิทธิของทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือมีความรักกับใคร คุณมีสิทธิที่จะมีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็น

ความสำคัญของการเป็นตัวเอง

 • สุขภาพจิตที่ดีขึ้น การยอมรับตัวเองช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ที่อาจเกิดจากการพยายามปกปิดหรือปฏิเสธตัวตนที่แท้จริง
 • ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เมื่อเป็นตัวเอง เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีความหมายกับผู้อื่นได้ ทั้งในแง่ความรัก มิตรภาพ และครอบครัว
 • การมีส่วนร่วมในสังคม การเปิดเผยตัวตนและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ช่วยสร้างความตระหนักและความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับ LGBTQ+ และส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
 • การเป็นแรงบันดาลใจ การเป็นตัวเองและแสดงออกถึงความสุข สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับ LGBTQ+ คนอื่น ๆ ที่กำลังต่อสู้กับการยอมรับตัวเอง

ความเท่าเทียม

การได้รับสิทธิ เสรีภาพ และโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพของตนเอง เราทุกคนมีบทบาทในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมสำหรับ LGBTQ+ โดยเริ่มจากการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าเทียม

ความสำคัญของความเท่าเทียม

 • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือมีความรักกับใคร
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การถูกเลือกปฏิบัติส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกาย ความเท่าเทียมช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม
 • เศรษฐกิจและสังคม การกีดกันจากโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สูญเสียศักยภาพและความสามารถของคนกลุ่มนี้ไป ความเท่าเทียมช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่

ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ สังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลาย จะเป็นสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายสี

 • สีแดง เปรียบเสมือน ชีวิต
 • สีส้ม เปรียบเสมือน การรักษาเยียวยา
 • สีเหลือง เปรียบเสมือน แสงอาทิตย์
 • สีเขียว เปรียบเสมือน ธรรมชาติ
 • สีน้ำเงิน เปรียบเสมือน ความกลมกลืน
 • สีม่วง เปรียบเสมือน จิตวิญญาณมนุษย์

เริ่มต้นตัวตนที่เป็นคุณ ที่ ARTEMES

ARTEMES Health and Beauty Destination, Phuket รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ BDMS จังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนทุกความหลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีศักยภาพและคุณค่าในตัวเองเสมอ ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง โดยมีคณะแพทย์เฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในแถบจังหวัดอันดามัน ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต สถาบันผิวหนังและความงาม คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์ทันตกรรม โดยมีจุดเด่นของการให้บริการด้วยคณะแพทย์เฉพาะทาง ทีมงานมืออาชีพ สามารถให้บริการครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนสรีระ การทำทันตกรรมเพื่อเติมเต็มความมั่นใจ เพิ่มคุณภาพชีวิต ไปจนถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ลงลึกถึงระดับฮอร์โมนและเซลล์ให้ยังคงความเยาว์วัย โดยสอดคล้องกับแนวคิด Pride to be ME ความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

 • ความเชี่ยวชาญ มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของ LGBTQ+ โดยเฉพาะ เช่น การให้คำปรึกษาเรื่องฮอร์โมน การผ่าตัดแปลงเพศ และการดูแลสุขภาพจิต
 • ความเข้าใจและยอมรับ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับ LGBTQ+ ให้ความสำคัญกับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางเพศ
 • บริการที่ครอบคลุม มีบริการที่ครอบคลุมทุกด้านของสุขภาพสำหรับ LGBTQ+ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางจิตใจ
 • ความเป็นส่วนตัว โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสำหรับ LGBTQ+ และมีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด

สิ่งที่ Pride ควรใส่ใจ

สุขภาพร่างกายและฮอร์โมนเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ อาจมีผลต่อความต้องการและการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไป อาจเลือกใช้ฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง การใช้ฮอร์โมนควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและการติดตามผลที่เหมาะสม หากรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต


ทีมแพทย์ PRIDE


ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมตัดหน้าอก

2 หมอเฉพาะทาง ทอล์กเฉพาะเทย

2 หมอเฉพาะทาง ทอล์กเฉพาะทอม


ARTEMES รพ.เพื่อสุขภาพและความงามแห่งแรกของภาคใต้

เปิดให้บริการตั้งแต่ 09:00-17:00น.
ตั้งอยู่ที่อาคาร 5 ชั้น 4 รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
แผนที่ https://bit.ly/3Jmx9jh

ทำนัด สอบถามโปรโมชัน

Facebook chat: http://m.me/Artemesphuket
Line: https://lin.ee/MKZniKE
IG: https://www.instagram.com/artemesphuket
Tel.: 076 361 888