นพ.พงศธร สงวนเชื้อ

นพ.พงศธร สงวนเชื้อ

ความชำนาญ

 • การลบเลือนริ้วรอยและศัลยกรรมตกแต่งบนใบหน้า ศัลยกรรมเปลือกตาการยกกระชับใบหน้า
 • ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก การเสริมหน้าอก (แบบกลมและหยดน้ำ) การยกกระชับหน้าอกและ การลดขนาดหน้าอก
 • ศัลยกรรมยกกระชับสัดส่วน (Body contouring) ได้แก่ การดูดไขมันด้วยวิธีการชั้นสูง
  VASER liposuction, High Definition VASER liposuction, การฉีดไขมัน (หน้าอก, ร่างกาย, บั้นท้าย)

ภาษา
อังกฤษ
ไทย
รู้จักกับคุณหมอ

นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอจิ๊บ” เกิดในครอบครัวสายการแพทย์บิดาของคุณหมอ เป็นศัลยแพทย์ ส่วนมารดาเป็นกุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ ตั้งแต่คุณหมอยังเล็กคุณหมอยึดเอาพ่อและแม่เป็นแบบอย่างจากการ ที่เห็นท่านทั้งสองทำงานหนักเพื่อให้ การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิต ได้อย่างปกติสุข ทำให้ คุณหมอมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นหมอเมื่อเติบโตขึ้น

ในขณะเดียวกัน คุณหมอเองก็มีความสนใจในศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่ว่าเคยคิดอยากจะเป็นสถาปนิก

เมื่อคุณหมอตัดสินใจเลือกเดินมาทางสายการแพทย์ คุณหมอได้เข้ารับการอบรมในคณะแพทย์ในหลายภาควิชา ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่ทำให้คุณหมอสามารถตัดสินใจได้ว่าศาสตร์ไหนเป็นสายที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเองมาก ที่สุด คุณหมอ ค้นพบ ว่า สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างเป็นสาขาที่จะเปิดโอกาสให้คุณหมอได้ใช้ความสามารถ และความมุ่งมั่นในทางศิลปะ มาประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ได้มากที่สุด

หลังสำเร็จการฝึกอบรมจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณหมอเริ่มต้น การ ทำงานด้วยการเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ หมอที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นเวลา 8 ปี

ในปี 2009 คุณหมอได้ย้ายมาร่วมทีมในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) ที่ภูเก็ตในตำแหน่งศัลยแพทย์ตกแต่ง และเสริมสร้าง ถึงแม้ว่าคุณหมอจะมีความรู้ความสามารถมากอยู่แล้ว แต่คุณหมอก็ไม่เคยหยุดเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะ วิธีการและความรู้ เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำศัลยกรรมทรวงอก (การเสริมหน้าอก การยกกระชับ ทรวงอก การลดขนาดเต้านม การปลูกถ่ายไขมันเพื่อตกแต่งหน้าอก) การทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (การยกกระชับใบหน้า และการผ่าตัดเปลือกตา) การผ่าตัด ขนาดเล็กโดยการส่องกล้อง และการผ่าตัดยกกระชับเรือนร่างโดยใช้เทคนิคชั้นสูง (การดูดไขมัน การฉีดไขมัน และศัลยกรรม ตกแต่งเรือนร่างอื่นๆ)

คุณหมอเชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถในการผ่าตัด คือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ดังนั้นคุณหมอจะตั้งใจรับฟังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจความ ต้องและความคาดหวังของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างชัดเจน คุณหมอจะอธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้ป่วยเข้าใจ ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดวิธี การผ่าตัดที่จะใช่และแผนการรักษาทั้งหมดเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผลการรักษาออกมาอย่างดีที่สุดและฟื้นตัว ได้เร็วที่สุด เป้าหมายของคุณหมอในการผ่าตัดแต่ละครั้งคือ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลลัพธ์ ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

คุณหมออุทิศตนให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ผู้ป่วย ทั้งหมดที่เคย รับการรักษากับคุณหมอมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นหลังการผ่าตัด

ประสบการณ์ทำงาน
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา (2000 – 2009)

 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา (2000 – 2009)

 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สงขลา (2000 – 2009)

 • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต (2009 – ปัจจุบัน)

 • รองผู้อำนวยการ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามกรุงเทพ-ภูเก็ต ภูเก็ต (2011 – 2014)

 • รองผู้อำนวยการ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI), ภูเก็ต (2015 – 2017)

วุฒิบัตร ใบอนุญาตและการจดทะเบียน
 • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่ #19847 แพทยสภาแห่งประเทศไทย (1993)

 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง (2000)

ดาวน์โหลดโปรไฟล์