นพ.ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

นพ.ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

ความชำนาญ

 • การปลูกถ่ายเซลล์ผมเพื่อการฟื้นฟู รักษาและเพื่อความสวยงาม
 • (Hair transplantation: Follicular Unit Transplantation (FUT) and Follicular Unit Extraction (FUE))
 • ศัลยกรรมตกแต่งบนใบหน้า โดยเฉพาะการทำศัลยกรรมจมูก (ทั้งสำหรับคนเอเชียและ คอร์เคเชียน) การทำศัลยกรรมตกแต่งและยกกระชับเปลือกตา หน้าและลำคอ และศัลยกรรม อื่นๆเพื่อฟื้นบำรุงความอ่อนเยาว์ของใบหน้า
 • ศัลยกรรมกระชับสัดส่วน: การยกกระชับหน้าท้อง (Tummy Tucks) การดูดไขมัน และการ ถ่ายไขมัน
 • ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก การยกกระชับและการลดขนาดของเต้านม
 • ศัลยกรรมฟื้นฟู ทั้งในส่วนของอวัยวะบนใบหน้าที่มีความบกพร่องมาโดยกำเนิด ความเสียหาย ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จากการบาดเจ็บหรือความผิดปกติอื่น ๆ แผลเป็นจากรอยไหมและอาการ เจ็บป่วยอื่น ๆ ที่มีผล ต่อรูปลักษณ์ของใบหน้า
 • ศาสตร์การชะลอความแก่ตัว (Anti-aging medicine)

ภาษา
อังกฤษ
ไทย
รู้จักกับคุณหมอ

คุณหมอปิยะพาสน์เป็นศัลยแพทย์ท่านหนึ่งที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชียวชาญ และแนวความคิดชั้นสูงในด้านศัลยกรรมตกแต่งสูง คุณหมอสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมีจากคณะวิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับสูงสุดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย คุณหมอผ่านหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี กับสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลทหารเรือ ก่อนสำเร็จการศึกษาและผ่านการรับรองเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเต็มตัวจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอได้รับรางวัลศัลยแพทย์ยอดเยี่ยม 7 ปีติดต่อกันจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จากความทุ่มเท ความคิดบุกเบิกเพื่ออช่วยยหาแนวทางการรักษาใหม่ๆสำหรับผู้ป่วย และเพื่อพัฒนาฝีมือและความรู้ของตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งในด้านวิชาการและการเข้าปฏิบัติตัวกับผู้ป่วย ทำให้คุณหมอได้รับฉายาว่าเป็น “Prince Charming” จากอุปนิสัยที่โอบอ้อมและความใส่ใจในผู้ป่วยของคุณหมอ

ก่อนที่คุณหมอจะมารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งที่โรงพบาบาลกรุงเทพภูเก็ต คุณหมอได้รับบทบาทเป็นที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งให้แก่ผู้ป่วยหลายรายที่มาด้วยอาการที่ซับซ้อน ณ โรงพบาบาลสมเด็ตพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลทหารเรือ และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

คุณหมอมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา จนกระทั่งการตรวจเพื่อติดตามผลการผ่าตัด ทุกขึ้นตอนคุณหมอจะลงมือทำด้วยตนเองทั้งหมด

คุณหมอจะเข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด ด้วยพื้นฐานชีวเคมีและการเป็นสมาชิกของสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย และ The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) ทำให้คุณหมอมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการคิดค้นสูตรเครื่องสำอางและการดูแล บำรุงรักษาผิวพรรณ

ปัจจุบันคุณหมอเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งในภูเก็ต ทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ซึ่งคุณหมอได้มีโอกาสแสดงฝีมือทั้งในด้านการผ่าตัด การสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอัธยาศัยที่ดี จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลก นอกจากนี้คุณหมอยังได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมศัลยแพทย์ที่ดูแลและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน โดยเป้าหมายคือการลดระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและความเสี่ยงให้น้อยที่สุดแก่ผู้ป่วย

ประสบการณ์ทำงาน
 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ชลบุรี

 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพบาบาลอาภารเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

(2004-ปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟู โรงพบาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟู โรงพบาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟู โรงพบาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต

(2016-ปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟู สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI)
วุฒิบัตร ใบอนุญาตและการจดทะเบียน
 • 1995 ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เลขที่ #20379 แพทยสภาแห่งประเทศไทย

 • 1999 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

 • 2002 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและฟื้นฟู

 • 2019 วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดผู้เชี่ยวชาญการปลูกผม (Amerrcan Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS)
ดาวน์โหลดโปรไฟล์