ก่อนการนัดหมาย

ดูเนื้อหาทั้งหมด

ประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้ที่ www.phuket.net และ
www.phuket.com

ผู้เดินทางบางสัญชาติอาจได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า โดยสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและพำนักอยู่ใน ประเทศได้โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ไม่เกิน 30 วัน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าได้ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้ ที่นี่

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศบางประเทศ อาจต้องทำการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว (Visa on arrival) โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยวีซ่าชนิดนี้สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วัน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าชนิดนี้ได้ ที่นี่

PPSI มีบริการจัดการรถรับส่ง ตั้งแต่การรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อไปส่งยังโรงแรมที่ ทำการจองไว้ และรับส่งเพื่อมาพบแพทย์หรือติดต่อกับโรงพยาบาลตามนัดหมาย บริการรับส่งนี้เป็นบริการเสริม สำหรับลูกค้าที่มียอดค่าบริการ ตั้งแต่ 100,000 บาท เป็นต้นไป ลูกค้าที่ติดต่อผ่านตัวแทนเอเจนซี่ของ PPSI หรือ ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเท่านั้น หากหัตถการที่ท่านจองไว้ มียอดค่าบริการน้อยกว่า 100,000 บาท ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการรับส่งนี้ได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากท่านต้องการรถรับส่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต กรุณาแจ้งความประสงค์ ของท่านให้เจ้าหน้าที่ PPSI ทราบล่วงหน้า พร้อมแผนการเดินทางของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการ ยืนยันการใช้บริการรับส่งกับทาง PPSI เรียบร้อยแล้วก่อนวันเดินทาง หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือล่าช้าจากแผนการเดินทางเดิมไปมาก กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ PPSI ทราบทันที โดยติดต่อที่เบอร์ 076 361 888 ต่อ 5498, 5499 สำหรับการรับส่งจากโรงแรมที่พักมายังโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะนัดพบกับท่านที่บริเวณล็อบบี้ ของโรงแรมที่ท่านพัก ประมาณ 30 นาทีก่อนเวลานัดพบแพทย์ของท่าน (ทั้งนี้ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่ท่านพัก)

เมื่อท่านเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ท่านสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยอัตราค่าโดยสารอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วง ทั้งนี้ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 500 บาท สำหรับการ รับส่งจากสนามบิน และ 100 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมการจองรถสนามบิน ท่านสามารถจองรถรับส่งของโรงแรม ได้เช่นกันผ่านบริการจองรถลิมูซีน โดยราคามักเริ่มต้นที่ 600 บาท ในส่วนของบริการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ ขนาดเล็ก เช่น รถสองแถว หรือรถตุ๊ก ๆ ก็มีบริการเช่นกันในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งท่านสามารถตกลงราคาได้กับคนขับ โดยตรงก่อนออกเดินทาง (กรุณาตกลงเรื่องราคาให้ชัดเจนก่อนออกเดินทาง) รวมถึงบริการรถโดยสารประจำทาง โดยรถบัส ซึ่งจะวิ่งตามเส้นทางหลัก และการเช่ารถส่วนบุคคล

PPSI แนะนำให้ผู้รับบริการทุกท่านส่งข้อมูลมาล่วงหน้าเพื่อขอคำปรึกษาจากศัลยแพทย์ของเราก่อน เพื่อลดโอกาส และความเสี่ยงในกรณีที่ศัลยแพทย์ไม่แนะนำให้ท่านทำหัตถการ โดยข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องส่งมาให้ PPSI ก่อนพบ แพทย์ได้แก่ ภาพถ่าย และหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการร้องขอไปเพื่อให้ศัลยแพทย์ของเรา ทำการประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นแก่ท่านเกี่ยวกับหัตถการ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพถ่ายได้ ที่นี่

หากท่านมีนัดกับ PPSI กรุณาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลานัด หากท่านต้องการเปลี่ยนวัน หรือเวลานัด กรุณาติดต่อมายัง PPSI โดยตรง

วันนัด หมายถึง วันที่ท่านต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับคำปรึกษาโดยตรงแบบตัวต่อตัวกับศัลยแพทย์ ซึ่งท่าน จะมีโอกาสซักถามทุกสิ่งที่ท่านต้องการทราบเกี่ยวกับการผ่าตัด ท่านสามารถนำรูปถ่ายมาแสดงให้ศัลยแพทย์ดูด้วย ได้เพื่อประกอบการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ท่านต้องการหรือคาดหวังจากการผ่าตัด ในระหว่างการพบแพทย์เพื่อขอ คำปรึกษานี้ ท่านควรแจ้งให้ศัลยแพทย์ของท่านทราบถึงประวัติการเจ็บป่วยหรือการรักษาต่าง ๆ ประวัติการผ่าตัด และโรคประจำตัวที่ท่านมีโดยละเอียด การผ่าตัดจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อท่านได้เข้าพบกับศัลยแพทย์โดยตรง แล้วเท่านั้น และการนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์อาจเป็นวันเดียวกันกับวันผ่าตัดได้

เพื่อเป็นผลดีต่อตัวท่านเอง ท่านควรหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงงดใช้ เครื่องบำรุงผิว เช่น โลชั่น เครื่องสำอางค์ต่าง ๆ รวมถึงน้ำยาทาเล็บ นอกเสียจากว่าจะได้รับการอนุญาตจาก ศัลยแพทย์

PPSI รับชำระค่าบริการในสกุลเงินบาทไทย และค่าบริการต้องได้รับการชำระเต็มจำนวนก่อนแอดมิดเป็นผู้ป่วยใน และก่อนการผ่าตัด สำหรับช่องทางการชำระเงินสามารถดูได้ ที่นี่ สำหรับการถอนเงินสด ที่โรงพยาบาลมีจุดบริการ ATM อยู่ ทั้งนี้ ตู้ถอนเงินส่วนมากจะอนุญาตให้ท่านทำการถอนได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน (ประมาณ 1,000 USD) ในกรณีที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทไทย ท่านสามารถทำได้ ณ จุดบริการ แลกเงินที่ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือที่ธนาคารและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่าง ๆ ในภูเก็ต

ผู้รับบริการสามารถโอนเงินผ่านบริการโอนเงินของธนาคารมายัง PPSI ได้โดยตรง โดยโอนมาที่บัญชีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ธนาคาร: บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่: สาขาเทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
เลขที่บัญชี: 442-0-921399
ชื่อบัญชี: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล
รหัส Swift: BKKBTHBK

หากท่านมีนัดหมายสำหรับการผ่าตัด กรุณางดใช้ยาทั้งหมดที่มีส่วนผสมของแอสไพรินและวิตามินต่างๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด หากการผ่าตัดของท่านเป็นการผ่าตัดโดยใช้ยาสลบ ให้ท่านงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิดเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเวลาผ่าตัด หากท่านมียาประจำตัวที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ท่านควร ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเกี่ยวกับการหยุดยาชั่วคราวสำหรับการผ่าตัดว่าสามารถทำได้หรือไม่ หากท่านมีข้อ สงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายัง PPSI ได้โดยตรง

โดยทั่วไปแล้วมีสิ่งของที่ท่านควรนำติดตัวมาด้วยดังนี้
• เอกสารกำกับของยาทุกชนิดที่ท่านใข้อยู่ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบได้ถึงคุณสมบัติของยาและปริมาณการใช้
• พาสพอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการลงทะเบียน
• PPSI มีการจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวไว้ให้แล้ว เช่น ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ ทั้งนี้ ท่านอาจจัดเตรียมมาเองด้วยได้เพื่อความ พึงพอใจส่วนบุคคล
• หนังสือหรืออุปกรณ์เพื่อการผ่อนคลาย เช่น ไอแพด แลปทอป
• PPSI มีบริการ Wi-Fi ให้ฟรีสำหรับผู้รับบริการทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• ปลั๊กหรือ Adapter สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านอาจนำมาด้วย เช่น สำหรับโทรศัพท์มือถือ แลปทอป ฯลฯ
• ชุดที่สวมใส่ได้ง่าย สบาย และไม่รัด ทั้งนี้ PPSI มีบริการชุดกาวน์สำหรับผู้ป่วยซึ่งสวมใส่ได้สบายสำหรับสวมเวลานอน
• ผ้ารัดสำหรับบางหัตถการ

หากไม่มีความจำเป็น กรุณาถอดเครื่องประดับต่างๆ ไว้ที่บ้านหรือที่โรงแรมที่พักของท่าน เนื่องจากท่านจะไม่ได้รับ อนุญาตให้สวมเครื่องประดับใด ๆ ในระหว่างหัตถการ ในห้องพักส่วนตัวของท่านที่โรงพยาบาลมีบริการตู้เซฟเพื่อใช้ สำหรับเก็บของมีค่าของท่าน ซึ่งท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่เองได้ ทั้งนี้ PPSI จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณี ที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินของท่าน

การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดเป็นขั้นตอนมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ท่านจำเป็นที่จะต้อง เข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกายอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีความพร้อมสำหรับการผ่าตัด ศัลยแพทย์อาจเพิ่มรายการตรวจที่จำเป็นอื่น ๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี