ก่อนการนัดหมาย

ดูเนื้อหาทั้งหมด

ประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้ที่ www.phuket.net และ
www.phuket.com

วีซ่า

การเดินทาง

ก่อนเข้าพบแพทย์

นัดหมาย

นัดหมายทั่วไป และนัดหมายสำหรับผ่าตัด

การชำระเงิน

การโอนเงิน

การงดอาหารและยา

สิ่งที่ต้องนำมาโรงพยาบาล

การตรวจก่อนการผ่าตัด