“ทำหน้าอกที่ #PPSI ได้ทรงสวยมาก” คุณจารุวรรณคอนเฟิร์ม!!