นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก การตัดหน้าอก การเสริมหน้าอก และการยกกระชับหน้าอก

วุฒิบัตร ใบอนุญาตและการจดทะเบียน
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2565)
ดาวน์โหลดโปรไฟล์